Àmplia flota de camions i grues (fins a 28 m.) amb accessoris. Transport de material propi i extern.